Dünýäniň iň ýaşuly adamy 116 ýaşynda ýogaldy

Žonesiň Nýu Ýorkda bolýan garrylar öýünde ýogalandygy nygtaldy

490259
Dünýäniň iň ýaşuly adamy 116 ýaşynda ýogaldy

Dünýäniň iň ýaşuly adamy amerikaly Susannah Mushat Žones 116 ýaşynda ýogaldy.

Žonesiň Nýu Ýorkda bolýan garrylar öýünde ýogalandygy nygtaldy.

Hossarlary Žonesiň ynsanlary halaýandygy, ýardamsöýerdigi we ak göwünli bolandygy üçin köp ýaşandygyny nygtady.

Žones, 117 ýaşyndaky ýapon Misako Okawaniň geçen ýyl Tokýoda ýogalmagyndan soň dünýäniň iň ýaşuly adamy hökmünde Gennisiň rekordlar kytabyna alnypdy.

Žones ýogalandygy üçin 116 ýaşyndaky İtaliýaly Emma Morano dünýäniň iň ýaşuly adamy hökmünde bellige alynar.

 Degişli Habarlar