Russiýada 3 bombaçy bedenindäki bombalary ýardy

Hüjümde ölen ýada ýaralanan bolmady

Russiýada 3 bombaçy bedenindäki bombalary ýardy

Russiýanyň günortasynda ýerleşýän Stawropol şäherinde polis merkeziniň golaýynda 3 bombaçy bedenindäki bombalary ýardy.

Hüjümde ilkinji kesgitlemelere görä ölen ýada ýaralanan bolmady.

Käbir töwerekler bolsa bolsa 4-nji hüjümçiniň polis tarapyndan täsirsiz ýagdaýa getirlendigini nygtaýar.


Etiketkalar: Russiýa , hüjüm

Degişli Habarlar