Aýralykçy terror guramasy PKK Katýuşa ulanýar

PKK-ly terrorçylaryň ulanýan agyr ýaraglarynyň arasynda Russiýada öndürlen “Katýuşa" roketasy bar

Aýralykçy terror guramasy PKK Katýuşa ulanýar


Howpsyzlyk güýçleri terror guramasy PKK-nyň ulanýan ýeňil we agyr ýaraglary, tüpeňleri, tanklary, howadan goranyş ýaraglary we roketalary hakynda maglumat berdi.

Howpsyzlyk güýçleriniň operasiýalaryna garşy PKK-ly terrorçylaryň ulanýan agyr ýaraglarynyň arasynda Russiýada öndürlen “Katýuşa" roketasy bilen “Zagros-1" we “Şiýar-1" ýaraglary bilen sowutly ulaglary we dik uçarlary bar.

Teror guramasy PKK-a “Katýuşa" roketasy bilen “Zagros-1" we “Şiýar-1" ýaraglaryny başga ýurtlaryň berendigi nygtalýar.Degişli Habarlar