ABŞ-daky türk jemgyýetçilik guramalary ermeni tezislerine garşy birleşdi

ABŞ-da iş alyp barýan 155 sany türk jemgyýetçilik guramasynyň döreden “Türk Amerikan Milli Ugrukdyryş Topary" resmi taýdan döredildi

ABŞ-daky türk jemgyýetçilik guramalary ermeni tezislerine garşy birleşdi

ABŞ-da iş alyp barýan 155 sany türk jemgyýetçilik guramasynyň döreden “Türk Amerikan Milli Ugrukdyryş Topary" resmi taýdan döredildi

Topar ermenileriň 1915-njy ýyldaky wakalar bilen bagly tezislerine garşy göreşde netijeli pozisiýa eýelemegi meýilleşdirýär.

Topar, maksatlarynyň 1915-nji ýyldaky wakalara laýyklykda döredilmäge synanşylýan ermeni tezislerine garşy Amerikan jemgyýetine maglumat bermek we taryhy hakykatlaryň ýüze çykarylmagyny üpjün etmekden ybaratdygyny beýan etdi.Degişli Habarlar