Ýemende kamikaze hüjümi guraldy

Hüjümde 14 adam ýogaldy

Ýemende kamikaze hüjümi guraldy

Ýemeniň günortasyndaky Aden şäherinde Ras Abbas harby bazasyna guralan kamikaze hüjüminde 14 esger ýogaldy.

Hüjümi guran kamikaze hüjümçisiniň harby egin-eşik geýip harby baza girendigi mälim edildi.

Adamlaryň arasyna giren hüjümçiniň üstündäki partlaýjyny ýarandygy habar berildi.

Hüjümiň jogapkärçiligini entek öz ütüne alan bolmasa-da, hüjümi Al Kaýda terror guramasynyň gurandygy çäk edilýär.Degişli Habarlar