Liwiýada Milli ylalaşyk hökümeti guruldy

Siraj Liwiýanyň milli ylalaşyk hökümetinde 3 zenan ministriň bardygyna ünsi çekdi

432994
Liwiýada Milli ylalaşyk hökümeti guruldy


Liwiýanyň milli ylalaşyk hökümetiniň başlygy Faiz Siraj 18 ministrden ybarat Milli ylalaşyk hökümetini gurandygyny habar berdi.

Siraj Marokkonyň Suheýrat şäherinde beren beýanatynda Liwiýada 18 ministrlige kimleriň bellenjekdigi hakynda ylalaşyk gazanylandygyny belledi.

Siraj minisrleriň tejribeli bolmagy we Liwiýa wekilçilik etmek ukybyna eýe bolmagyna uly ähmiýet berendiklerini nygtady.

Siraj Liwiýanyň milli ylalaşyk hökümetinde 3 zenan ministriň bardygyna ünsi çekdi.

Siraj Ministrler kabinetiniň täze sanawynyň ynam sesini almagy üçin Wekiller mejlisine hödürlenendigini ýatlatdy.Degişli Habarlar