London metrosynda pyçakly hüjüm

London şäherindäki metro duralgalarynyň birinde 3 adamy pyçak bilen ýaralan adam göz tussaglygyna alyndy

London metrosynda pyçakly hüjüm

Britaniýanyň metbugat gullugy tarapyndan berilen maglumata görä şäheriň gündogaryndaky Leýtonstone metro duralgasynda düýn agşam bolan wakada hüjümçiniň “Bu Siriýa üçin” diýip gygyrandygyny öňe sürüldi.

Emma şol maglumat polisiýa tarapyndan kabul edilmedi.

Londonyň Polisiýa gullugy metro duralgasyndaky pyçakly hüjümi terror wakasy hökmünde häsýetlendirdi.


Etiketkalar:

Degişli Habarlar