Siriýa dartgynly bolmagynda galýar

Siriýada hökümete degişli güýçler bilen DAEŞ-iň arasyndaki çaknyşyklar dowam edýär

Siriýa dartgynly bolmagynda galýar

Haseke etrabynda terror guramasy PÝD tarapyndan goldanýan hökümete degişli güýçler bilen terror guamasy DAEŞ-iň tarapdarlarynyň arasynda güýçli çaknyşyklar boldy.
ÝPG-niň söweşijileri Hasekeniň Aziziýe etrapçasynyň gözegçiligini ele aldy.
Hökümete degişli güýçleriň harby uçarlarynyň hüjümleri netijesinde Guweýran etrapçasynyň esasy böleginiň gözegçiligi ele geçirildi.
Oppozisionerler terror guramasy ÝPG bilen hökümete degişli güýçleriň Hasekede bilelikde hereket edýändigi, käbir etraplary öz aralarynda paýlaşandyklary habar berilýär.


Etiketkalar:

Degişli Habarlar