Fransiýada terrorçylykly hüjüm

Wakada 1 adam ýogaldy, ençeme adam ýaralandy

Fransiýada terrorçylykly hüjüm

Birnäçe adam Fransiýanyň Italiýa serhediniň golaýyndaky Grenoble sebitinde ýerleşýän tebigy gaz degasyna hüjüm gurady.

Desganyň granat bilen hüjüm guran terrorçylar, desgada işleýän adamyň kellesini hem kesdiler.

Ýerli habarlar gullugynyň maglumat bermegine görä granatlaryň partlamagy netijesinde köp sanda adam ýaralandy.

Terror guramasy DAEŞ-iň baýdagyny ýanynda daşaýar diýip aýdylýan hüjümçileriň biriniň fransuz polisiýasy tarapyndan tussag edilendigi habar berildi.


Etiketkalar:

Degişli Habarlar