Kolumbiýada magdan känini suw aldy

Heläkçilige ýanwar aýynda edilen buraw işleri sebäp boldy

275474
Kolumbiýada magdan känini suw aldy

Kolumbiýada altyn käniniň suwa almagy netijesinde 15 işçi ýeriň 27 metr aşagynda galdy.

Heläkçilige ýanwar aýynda edilen buraw işleri sebäp boldy.

Resmiler magdan känindäki suwuň boşaldylmagynyň we işçileriň halas edilmeginiň 3 gün dowam edip biljekdigini habar berdiler.

Magdan käninde bolan heläkçilikden soň başladylan gözleg we halas ediş işleri yzygiderli dowam edýär.


Etiketkalar:

Degişli Habarlar