Eýran harby türgenleşik geçirýär

Eýran Pars aýlagynda we Ormuz bogazynda harby türgenleşik geçirýär

Eýran harby türgenleşik geçirýär

Eýranyň ýaragly güýçleri türgenleşigiň sebite gelmek isleýän duşmanlaryň gözüni gorkuzmak üçin geçirilýändigini habar berdi.
Harby türgenleşikde balistiki roketa ýaragy bilen birlikde 500 sany hüjüm gämisi ABŞ-nyň Nimitz kysymly uçar daşaýan gämisine meňzeş uly gämi nyşana alyndy.
Nyşana alynan gämi kruiz roketalary we hüjüm gämileri arkaly 15 minudiň içinde ot açylyp ýok edildi.
3 gün dowam etjek harby türgenleşikde suwasti gämi bilen birlikde 20 sany täze roketa synagdan geçirler


Etiketkalar:

Degişli Habarlar