Mýunhen Howpsyzlyk konferensiýasy başlaýar

Konferensiýasyna 20 ýurduň döwlet we hökümet baştutany gatnaşar

212671
Mýunhen Howpsyzlyk konferensiýasy başlaýar

51-nji Mýunhen howpsyzlyk konferensiýasyna 20 ýurduň döwlet we hökümet baştutany bilen birlikde halkara guramalaryň wekilleri gatnaşar
Konferensiýada halkara howpsyzlyk meselesi bilen birlikde aktual meseleler seljerler.
Konferensiýanyň şu ýylky temasy “Dialog we parahatçylyk” hökmünde saýlanyp alyndyp.
Konferensiýada esasan hem Ukrainada we Gündogar Aziýada başdan geçirilýän wakalar ara alnyp maslahatlaşylar.
Eýranyň ýadro maksatnamasy bilen dünýädäki bosgun meselesi hem gün tertibine getirler.Etiketkalar:

Degişli Habarlar