Russiýanyň tarapdarlary "terror guramasy"...

Ukraina Russiýanyň tarapdarlaryny “terror guramasy” hökmünde häsiýetlendirdi

Russiýanyň tarapdarlary "terror guramasy"...

Ukrainanyň parlamenti ýurduň gündogaryndaky Russiýanyň tarapdarlaryny “terror guramasy” hökmünde häsiýetlendirdi.
Karar bilen birlikde Ukrainadaky terrora garşy göreş kanunynyň çäginde Russiýanyň tarapdarlaryna terrorçy hökmünde çemeleşiler.
Russiýanyň tarapdarlarynyň bankdaky hasaplary saklanar we ýurduň içinde syýahat gadagançylygy goýlar.
Karar Russiýanyň tarapdarlary bilen parahatçylyk gepleşikleriniň geçirilmegine ýaramaz täsirini ýetirer.
Russiýanyň Ukrainany Russiýanyň tarapdarlary bilen parahatçylyk gepleşikleriniň geçirilmegi barada beren çagyryşyndan soň Ukrainanyň parlamenti şeýle karar kabul etdi.
Ukrainanyň hökümeti şeýlelikde resmi Moskwa parahatçylyk gepleşiklerini diňe özi bilen geçirip biljekdiginiň ýüzlenmesini berdi.

 


Etiketkalar:

Degişli Habarlar