Gazada dartgynlyk emele geldi

Gaza serhedinde ot açmagy sebapli 10 ýaşyndaky palestinaly çaga ýaralandy

192684
Gazada dartgynlyk emele geldi

Gazada dartgynlyk emele geldi.
Ysraýylly esgerleriň Gaza serhedinde ot açmagy sebapli 10 ýaşyndaky palestinaly çaga ýaralandy.
Ysraýylyň ýargly güýçleri tarapyndan berlen beýanatda “Ýurduň günortasynda ýerleşýän Kissufim sebitinde howpsyzlyk siminiň golaýyna gelendigi sebäpli esgerler tarapyndan ot açylandgy we agyr ýaralanan 10 ýaşyndaky palestinaly çaganyň ysraýylda keselhana alnyp gidilendigi” ýatladyldy.
Şaýatlar Ysraýylly esgerleriň Han Ýunus şäheriniň gündogardaky serhede çenli baran çaga ot açandygy we ýaralanan palestinaly çaganyň Ysraýyla degişli dik uçar bilen alnyp gidilendigini nygtadylar.

 


Etiketkalar:

Degişli Habarlar