Mesjidi Aksa gadagançylygyndan soň başlan dartgynlyk dowam edýär

Palestinalylar ysraýylly esgerler bilen çaknyşdy

170772
Mesjidi Aksa gadagançylygyndan soň başlan dartgynlyk dowam edýär

Ysraýylyň Mesjidi Aksa gadagançylygyndan soň başlan dartgynlyk dowam edýär.
İerusalymda Juma namazyndan soň köçä çykan palestinalylar ysraýylly esgerler bilen çaknyşdy.
Gadagançylyga garşylyk görkezen Palestinalylar bilen Ysraýylyň howpsyzlyk güýçleriniň arasynda çaknyşyk boldy.
Ysraýylly esgerler 14 ýaşyndaky palestinaly ýetginjegi atyp öldürdi.
Wakalarda 12 palestinaly ýaralandy, 3 palestinaly göz tussaglygyna alyndy
Ysraýylyň ýaragly güýçleri bir hepde ozal hem Günbatar Şeriýada 13 ýaşyndaky palestinaly ýetginjegi atyp öldüripdi.

 

 


Etiketkalar:

Degişli Habarlar