Ukrainada dartgynlyk dowam edýär

Ukrainanyň ýaragly güýçleriniň sowutly ulag kerwenine ot açyldy

143863
Ukrainada dartgynlyk dowam edýär

Ukrainada taraplaryň arasynda gelnen ylalaşyga garamazdan dartgynlyk dowam edýär.
Donetsk şäherinde çaknyşyklar dowam edýär.
Ukrainanyň ýaragly güýçleri Donetsk şäheriniň howa menzilininiň gözegçiligi ele geçirmek üçin howadan we gury ýerden hüjüm guraýar.
Ukrainanyň Howa güýçleri tarapyndan guralan hüjümlerde 3 esger ýogaldy.
Donetsk şäheriniň golaýynda seperatistlere degişli tank, Ukrainanyň ýaragly güýçleriniň sowutly ulag kerwenine ot açdy.
Wakada Ukrainaly 7 esger ýogaldy.
Beýleki tarapdan taraplar ýesir çalşygyny dowam etdirýär.
Taraplar düýn 30 ýesirini çalyşdy


Etiketkalar:

Degişli Habarlar