"Asuda ilatyň ýogalmagyna alada bildirýäris"

Obama Ysraýylyň başladan gury ýer hüjümleri barasynda ilkinji gezek garaýyş beýan etdi

63996
"Asuda ilatyň ýogalmagyna alada bildirýäris"


ABŞ-nyň Prezidenti Barak Obama Ysraýylyň başladan gury ýer hüjümleri barasynda ilkinji gezek garaýyş beýan etdi.
Obama sebitde dartgynlygyň möwjemegine we asuda ilatyň ýitgi çekmegine alada bildirýändigini aýtdy.
Ak Tamda metbugata beýanat beren Obama, Ysraýylyň Premýer ministri Netanýahu bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirendigini nygtady.
Obamanyň Ysraýylyň ýaragly güýçleriniň asuda ilatyň çekýän ýitgisiniň azalmağy üçin seresaply çemeleşmegine garaşýandygyny aýtmagy ünsleri özüne çekdi.
Barak Obama tüneller arkaly ekstremistleriň Ysraýyla girmeginiň öňüniň alynmalydygyny; hiçbir ýurdun özüne roketa atylmagyny kabul edip bilmejekdigini aýtdy.


Etiketkalar:

Degişli Habarlar