Daşary ýurt metbugatyna syn

Gün tertibiniň ileri tutulýan ugurlary hakyndaky habarlar daşary ýurt köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde uly seslenme döredýär

1681379
Daşary ýurt metbugatyna syn

“Al Dustur” Palestinaly 225 çaga Gurban baýramyny Ysraýylyň tussaghanalarynda geçirdi.

“Al Guds Al Arabi” Ysraýylda çap edilen gazetlerden birine esaslanýan habarynda Marokko, Ysraýylyň Afrika açylýan söwda gapysy bolarmy? diýýär.

“Al Raýe Al Katariýe” Kataryň Emiri Şyh Temim Bin Hamed Al Sani bilen Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti R. T. Erdogan strategik gatnaşyklaryň ösdürilmegi hakynda pikir alyşdy.

“Frankfurter Allgemeine saýtgung” Germaniýadaky sil apatynyň ätiýaçlandyryş firmalaryna düşýän gymmaty 5,5 milliard ýewro barabar boldy.

“DPA” Germaniýada ilatyň ýarysyna golaýy koronawirusa garşy sanjym etdirdi.

“Sudwest Press” Ýaragsyzlanma- ABŞ bilen Russiýa Ženewada täze gepleşiklere başlady.

“El Mundo” İspaniýada koronawirusyň Delta görnüşine ýoluganlaryň sany 68 göterime ýetdi.

“El Tiempo” Peruda täze Prezident Pedro Kastilo döwri başlady.

“Ria Nowosti” ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýden, Russiýanyň 2022-nji ýylda geçiriljek araky saýlawlara goşulşandygyny öňe sürdi.

“Ria Nowosti” Rus syýasaty öwriniji alym Dmitriý Korneýçuk, NýusOne teleýaýlymyna beren beýannamasynda, Demirgazyk Akym-2 turba geçiriji taslamasynyň açylmagy sebäpli Ukrainanyň tebigy gaz ýetmezçiligini başdan geçirjekdigine ünsi çekdi.

“Le Parisien” Fransiýanyň Prezidenti Emmanuel Makron, halkyna ýüzlenip “Özüňiz we Fransiýa üçün sanjym etdiriň” diýdi.

“Le Monde” Parižde gymmat bahaly şaý sepleriň satylýan dükanyna giren ogrylar 2 million ýewrolyk şaý sepi ogurlady.Degişli Habarlar