Daşary ýurt metbugatyna syn

Daşary ýurt köpçülikleýin habar beriş serişdeleri dünýäniň we Türkiýänin gün tertibiniň ileri tutulýan ugurlary bilen bagly habarlara giň orun berýärler

1562609
Daşary ýurt metbugatyna syn

Deutsche Welle: Germaniýada musulmanlara garşy rasizm mejlisiň gün tertibinde. 

Frankfurter Rundschau: Täze görnüş koronawirus epidemiýasynyň Günorta Afrika mutasiýasy Germaniýa baryp ýetdi. Çäklendirmeleriň möhlediniň uzadylmagy Federal Kansler Angela Merkeliň gün tertibinde. 

Süddeutsche Zeitung: Germaniýada Kowid-19 epidemiýasy sebäpli göz öňüne tutulan maliýe kömekleriň kesilmegine garşy nägilelikler artýar. 

Al-Kudus al-Arab: Önümçiligine giýç galan Ýewropa, Türkiýeden uçarmansyz howa ulaglaryny satyn alarmy?

Al-Kudus al-Arabi: ABŞ-nyň Prezidenti Donad Tramp, ýurdunda Parahatçylygyň we asudalygyň goralyp saklanmagy barada çagyryş berdi. 

Al-Raýa al-Katariýýa (Katar): Ertir penşenbe güni Tunis, uly halk gozgalaňyndan soň, Zeýnel Abidin bin Aliniň ýolbaşçylygyndaky hökümetiň çetleşdirilmeginiň 10-njy ýylyny ýatlap geçerler. 

Le Figaro (Fransiýa): WhatsApp, ulanyjylaryna maglumatlaryň gizlinligi babatynda ynam döretmäge synanyşýar. 

Le Soir (Belgiýa): Moderna sanjymy öňümizdäki hepdeden başlap Belgiýada edilmäge başlanar. 

Le Parisien (Fransiýa): Twitter ve Facebook gollanmalaryndan soň, indi bolsa YouTube hem Donald Trampyň hasabyny doňdurdy. 

La Vanguardia (Ispaniýa): Moderna sanjymynyň ilkinji dozalary Ispaniýa bardy. 

El Mundo (Ispaniýa): Üçünji epidemiýa tolkuny saglygy goraýyş ulgamynyň gorkusyny artdyrýar: Kowid-19 sebäpli hassahana ýüz tutýan adamlaryň sany azalmaýar. 

Prensa Latina (Kuba): Wenesuelanyň nebit kärhanasy, Petroleos, 2021-nji ýylda nebit önümçiligini günde 1,5 million barrele çykarmagy maksat edinýär. 

RIA Nowosti: ABŞ-nyň Döwlet sekretarlygy, Demirgazyk Akym-2 tebigy gaz geçiriji turba taslamasynyň gurluşygynda Russiýa kömek beren Ýewropaly kärhanalara sanksiýa howpy babatynda duýduryş berdi.  

TASS: Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýýip Erdogan sişenbe güni Telegram gollanmasynda özüne hasap açdy. Yzarlaýjylarynyň sany şu wagtdan eýýäm 100 müň adamdan geçdi. 

Izwestiýa Gazedi: Gyrgyzystanyň täze Prezidenti Sadyk Japarow Russiýa bilen strategik hyzmatdaşlyklarynyň dowam etjekdigini habar berdi. Degişli Habarlar