Daşary ýurt metbugatyna syn

Gün tertibiniň ileri tutulýan ugurlary hakyndaky habarlar daşary ýurt köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde uly seslenme döredýär

Daşary ýurt metbugatyna syn

Al-Raya Al-Katariya (Katar): Türkiýe: “Liwiýa bilen gazanylan ylalaşyk kanunydyr” diýip belledi.

Watan (Oman): Siriýada minanyň partlamagy netijesinde 3 rus esger ýaralandy.  

Alşark Alawsat (Saud Arabystany-Britaniýa): Eýranda geçen soňky demonstrasiýa, soňky 40 ýylyň iň ganly demonstrasiýasy.

El Pais (Ispaniýa): Ispaniýanyň Şasy VI Filip: “Hiç bir çäre global ýylylykdan goranmagymyzy üpjün edip bilmez” diýip belledi.

El Mundo (Ispaniýa): Sançeziň ýolbaşçylygyndaky hökümet maksatlaryny durmuşa geçirip bilmek üçin 2 aýda 35 milliard ýewro tapmaga mejbur.

Klarin (Argentina): Braziliýanyň Döwlet baştutany Džeýr Bolsonaro alýuminiýe we polada girizilen goşmaça salgytlar bilen bagly beýanat berdi: “Trampyň bize düşünjekdigini we jezalandyrmajakdygyny umyt edýäris” diýip belledi.

Le Temps (Şweýsariýa): Waşington fransuz önümlerine garşy ýokary derejeli salgytlar girizmek isleýär.

Le Parisien: Pensiýa reformalaryna garşy 5-nji dekbarda geçiriljek miting, NATO maslahaty... Ýeliseý köşgi üçin örän howply hepde.  

Le Monde: Pariždäki ýerli saýlawlarda, köçelerdäki zir-zibiller, saýlaw kampaniýalarynyň esasyny emele getirýär.

DW: Ýewropaly liderler Erdogan bilen stoluň başyna geçerler.

Spiegel Online: Klimat çalşygynda yza ýol bolmadyk bir nokada tarap barýarys.

Focus Online: Gaýtalanýan penalyk ýüz tutma meselesi. Germaniýada penalyk isläp 3-nji gezek ýüz tutan 4 müň 916 adam bar bolsa, azyndan 5-nji gezek ýüz tutan adamlaryň sany 294.

TASS agentligi: Türkiýäniň Prezidenti R.T. Erdogan NATO-nyň täzelenmeginiň üýtgewsizdigini belleýär.

RIA Nowosti: Türkiýe Russiýanyň Su-35-ler bilen baglanşykly teklibini gözden geçirýär.

Lenta.ru: Russiýanyň Döwlet baştutany Wladimir Putin, fabrik gurnamasy rus maskatnamasyna eýe bolmadyk ykjam telefonlaryň we kompýuterleriň satuwyny gadagan edýän kanuna gol çekdi.


Etiketkalar: agentlik , gazet , metbugat

Degişli Habarlar