Daşary ýurt metbugatyna syn

Daşary ýurt habar beriş serişdelerinde orun berilýän esasy habarlaryň mazmunyny dykgatyňyza ýetirýäris

Daşary ýurt metbugatyna syn

Alşark Alawsat: “Bahreýn Eýrana çagyryş edip, dartgynlyga sebäp bolýan çemeleşmelerden el çekmegini isledi.”

Al-Raýa Al-Katariýa: “Katara goýulan embargo Amerikanyň sebitdäki bähbitlerine ýaramaz täsir ýetirdi.”

Spiegel.de habarlar saýty: “Salwini İtaliýany çökgünlige alyp barýar. Premýer ministr beýannama garaşýar.”

Bild.de habarlar saýty: “ABŞ Germaniýada ornaşan goşunlarynyň bir bölegini yza çekmegi nazarda tutýar.”

Tasschau.de habarlar saýty: “Geraniýa ünsleri çekýän syýahatçylyk ýurdy bolmagynda galýar.”

“El Pais” gazeti: “Kärdeşler arkalaşyklary İspaniýada Sançeze indi Podemos bilen ylalaşmagy we syýasy ynamsyzlyk şertleriniň ortadan aýyrmagy üçin duýduryş berdi.”

“El Mundo” gazeti: “Önümçiligiň depgininiň gowşamagy İspaniýany aladalandyrýar we Germaniýadaky ykdysady durgunlygyň ýaramaz täsiri güýçlenýär.”

“La Wanguardia” gazeti: “ÝB ABŞ-nyň Wenesuela bilen işleşýän firmalara basyş etmegine garşy durýar.”

“Le Mond” gazeti “Tunisiň Premýer ministri prezidentlige dalaşgär boldy.”

“Le Figaro” gazeti: “Parižde aýallardan biriniň saklanýan polisiýa merkezinde bäbegini düşürmegi sebäpli derňew işi gozgaldy.”

“Frans 24”: Fransuz režisýory Ýan Pier Moski dünýeden ötdi.”

Tass habarlar gullugy: “Kazyýet Atambaýewiň 26-njy awgusta çenli saklanmagy barada karar kabul etdi.”

Lenta.ru habarlar saýty: “Moskwada teleýaýlymlar ýaýlymlaryny bes edip, tüweleýiň gelýändigini habar berdi.”

MKRU habarlar saýty: “Zelenskiý Fener grek Patriarhy Bartolomeo bilen bilelikdäki jarnama gol goýdy.”

 Degişli Habarlar