Daşary ýurt metbugatyna syn

Gün tertibiniň ileri tutulýan ugurlary hakyndaky habarlar daşary ýurt köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde uly seslenme döredýär

Daşary ýurt metbugatyna syn

ALSHARK ALAWSAT: Ak Tam: Eýranyň ýadro ýarag özgertmegine asla rugsat bermeris.

AL KUDUS ALARABI: Türkiýäniň duýduryşlaryndan soň... Haftere bagly güýçler 6 türk raýaty azat etdi.

ALRAYA: Arap Bileleşigi, Iýerusalimdäki Ysraýylyň gazuw işleri babatynda duýduryş berdi.

Deutsche Welle: “Sea Watch 3” gäminiň kapitany Ortaýer deňizinde halas eden 40 bosguny Italiýanyň portyna getiren mahaly saklandy-Germaniýadan Italiýa berk reaksiýa.

ZDF.de: Sea-Watch gämisiniň kapitanynyň tussag edilmegi: “Esasy skandal Ortaýer deňizinde adamlaryň gark bolup ölmegidir”.

Deutsche Wirtschaftsnachrichten.de: Dollardan altyna ugrukýarlar-Esasan hem Hytaý, Russiýa we Türkiýe uly mukdarda altyn alýar.

Le Monde: Hökmetiň üstündäki basyşy dowam etdirmek üçin Parižde demonstrasiýa geçirildi.

Le Figaro: Tramp Makron bilen Eýranyň baýlaşdyrylan uran çägini geçmegini maslahatlaşdy.

Libération: Konforama halkara mebel kärhanasy 2020-nji ýylda Fransiýada 1900 adamy işden çykarmagy meýilleşdirýär.

TASS: Irkutsk sebitinde sil sebäpli ýogalan adamlaryň sany 14-e ýetdi, 13 adam dereksiz ýitdi.

RIA Nowosti: Aeroflotdan soň Ural Airlines kärhanasy hem Çehiýa Respublikasyna saparlaryny bes etdi.

Izwestiýa: Türkiýe S-400-leri Siriýanyň we DKTR-nyň serhetleriniň çäginde ýerleşdirip biler.

El País: Ýewropanyň adalady Puigdemonty we Komini ÝB Parlamentine almady.

El Uniwersal, Meksika: Tramp, Meksikanyň prezidenti Lopez Obradory öwýär we bosgun meselesindäki tagallalary sebäpli gümrük salgytlaryny ortadan aýyrýar.

La Vanguardia, Ispaniýa: Argentinanyň demirgazygynda başdan geçirilen awtobus heläkçiliginde azyndan 13 adam ýogaldy we 30 adam ýaralandy.


Etiketkalar: agentlik , habar , gazet

Degişli Habarlar