Azerbaýjanyň goşuny ýene-de 8 obany Ermenistandan azat etdi

Ilham Aliýew beýanat berdi

1509043
Azerbaýjanyň goşuny ýene-de 8 obany Ermenistandan azat etdi

Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew, Azerbaýjanyň goşunynyň ýene-de 8 obany Ermenistandan azat edendigini habar berdi. 

Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew, Twitter hasabyndan beren beýanatynda: "Gahryman Azerbaýjanyň goşuny Fuzuli welaýatynyň Garadagly, Hatynbulak, Garagolly, Hojawend welaýatynyň Bulutan, Mälikjanly, Kemertük, Teke, Tagaser obalaryny azat etdi. Ýaşasyn Azerbaýjanyň goşuny. Garabag Azerbaýjanyňkydyr" diýip belledi. Degişli Habarlar