Nasreddin Hoja Ependä Bagyşlanan Ýörite Gepleşik

Nasreddin Hoja Ependini hormat bilen hatyralaýarys

2159390
Nasreddin Hoja Ependä Bagyşlanan Ýörite Gepleşik

Şu gün Türkiýäniň we dünýäniň iň meşhur degişmeleriniň, anekdotlarynyň ylham çeşmesi bolan Nasreddin Hoja Ependini hormat bilen hatyralaýarys.

Ependiniň Türkiýäniň Akşehir welaýatynda ýaşap geçendigi baradaky garaýyş giňden ýaýran.

Onuň Osman patyşasy Ýyldyrym Baýezyt döwründe ýaşap geçendigi çaklanylýar.

Ependi, söze çeperligi, zehinliligi bilen adamlary bir tarapdan pikirlendirýän bolsa beýleki tarapdan güldürmegiň hötdesinden gelýän söz ussady. Ependi şorta sözleri bilen ýüzlerçe ýyldan bäri adamlara şöhle saçyp gelýär.Degişli Habarlar