24-nji noýabr Mugallymlar güni

Şu gün mugallymlaryň halkara gününi ýene-de bir gezek belläp geçýäris

1910371
24-nji noýabr Mugallymlar güni

Şu gün mugallymlaryň halkara gününi ýene-de bir gezek belläp geçýäris.

Jemgyýetiň sowat öwrenmeginde uly jogapkärçilik eýeleýän mugallymlarymyzy gyzgyn gutlaýarys.

Başarjaň geljegiň esaslandyryjylary bolan mugallymlaryň zähmeti her birimize siňdi.

Başgalarynyň çagalaryna diňe mugallymlar mähir bilen çemeleşip bilýär.

Olaryň bu mukaddes wezipesinde ýalňyz däldigini, ýagty geljek üçin olaryň irginsiz zähmetine elmydama mätäçlik duýuljakdygyny ýatdan çykarmalyň.

Elmydama hormata laýyk bolan mugallymlarymyzy ýene-de bir gezek gutlaýarys.


Etiketkalar: #mugallym , #jemgyýet , #çaga

Degişli Habarlar