Oraz Aýy Başlady

Şu gün ilkinji agzaçarlar beriler

1620207
Oraz Aýy Başlady

Musulman dünýäsi şu gün başlap, bir aý dowam etjek remezana gadam basdy. Allanyň bendeleri bolan musulman dinine uýýan möminler, onuň razylygyna laýyk bolmak üçin bir aýyň dowamynda agyz beklärler. Oraza mahsus agşam şamy bolan agzaçarlar gijeki naharlar bolan selälikler iýiler. Ýassy namazy bilen birlikde Oraz aýyna mahsus tarawa namazy okalar. Bütin musulman dünýäsini mukaddes Oraz aýynyň gelmegi bilen mübärekläp, şu keramatly aýda edilen günäler sebäpli tobalaryň kabul bolmagyny dileýäris.Degişli Habarlar