Bütindünýä Radio Günleri

1946-njy ýylyň 13-nji fewralynda açylan BMG-niň Radiosynyň açylan güni Bütindünýä Radio güni hökmünde bellenilip geçilmäge başlanýar

1582823
Bütindünýä Radio Günleri

1946-njy ýylyň 13-nji fewralynda açylan BMG-niň Radiosynyň açylan güni soňky ýyllarda UNESKO tarapydan Bütindünýä Radio güni hökmünde bellenilip geçilmäge başlanýar.

Taryh boýy iň netijeli, iň bir elýeterli bolan radio ýaýlymynyň ähmiýeti biziň günlerimizde-de günsaýyn artýar. BMG-ni gyzyklandyrýan dünýä derejesindäki çaknyşyklar, içerki uruşlar we uruşlar, bosgunlar üçin iň bir çalt maglumat beriş serişdesi ýönekeýje batareýa bilen hem işleýän radio boldy.

UNESKO dünýäniň köp sanly ýerinden diňleýjilerine sagdyn, ynamdar we ýokary hili maglumat ýetirmek üçin bu güni gutlaýar we höweslendirýär. Radionyň adamlara kömek maksatly ulanylmagy üçin BMG-niň “radio-in-a-box” aplikasiýasy giňden peýdalanylýar.


Etiketkalar: #BMG , #radio günü

Degişli Habarlar