Mukaddes oraz aýy geldi

Oraz aýynyň başlamagyna bagyşlanan ýörite gepleşik

Mukaddes oraz aýy geldi

Yslam dünýäsinde şu günden başlap 1 aý dowam etjek Oraz aýy başlady.

Allanyň bendeleri bolan yslam dinine uýýan möminler Allanyň haky üçin bir aýyň dowamynda agyz beklär.

Oraz aýyna mahsus agşam nahary bilen agyz açylar ve giýje selälige turular.

Ýassy namazy bilen birlikde Oraz aýyna mahsus tarawa namazy okalar.

Yslam dünýäsiniň mukaddes Oraz aýynda tutan orazalarynyň ve eden doga dilegleriniň kabul bolmagyny dileýäris.Degişli Habarlar