Remezan baýramy

Şu gün Remezan baýramy başlaýar

Remezan baýramy

Şu gün Allanyň buýrugy bilen bir aý boýunça irden gün dogmanka agşam gün ýaşýança çenli agzy bekli bolan musulmanlaryň Remezan baýramy başlaýar.

Öňümizdäki 3 günüň dowamynda dünýäniň dört künjegindäki musulmanlar biri-birlerini baýramlary bilen gutlarlar.

Söýgi we doganlygy, dostlugy iň ýokary nokadyna çykarjak Remezan baýramynyň ähli adamlar üçin bagtyýarlyk getirmegini dileýäris.


Etiketkalar: Remezan , baýram , Alla , musulmanlar

Degişli Habarlar