"قهر‌مان آذربایجان تورکو قارداشلاریمیزی سالاملاییریق"