دارت، ۱۱ میلیون کیلومتر اوزاقداکی گزه‌گنی ووردو


اتیکتلر: دارت , ناسا