آغ دنیزی-نین نئونازی لری

ت.ر.ت ورلد اکیبی گونئی قیبریس تورک روم طرفینده آداداکی عیرقچی و فاشیست عمل لرین پرده آرخاسینی آراشدیریب