کنده گلن واشاق بالاسی قوروما آلتینا آلیندی

vaşak.jpg

سیواسین کوپلوجه کندینه گلن واشاق بالاسی قوروما آلتینا آلیندی.


اتیکتلر: سیواس , واشاق