Siirt şaxtasında qaza

3 êşçe yaqtı dönyadan kitte, şaxtada qalğan 13 êşçeneñ qotqarıluı öçen êzläw-qotqaru êşçänlekläre däwam itä.