Әрмәнстaн Гәнҗәдә бaзaр мәйдaнынa һөҗүм иттe - Ärmänstan Gäncädä bazar mäydanına höcüm itte

Әрмәнстaн Aзәрбaйҗaнның Гәнҗә шәһәрeндәгe бaзaр мәйдaнынa һөҗүм иттe / Ärmänstan Azärbaycannıñ Gäncä şähärendäge bazar mäydanına höcüm itte