Kel’ndağı töreklӓr Rusiya höcümnӓrennӓn qaçqan ğailӓlӓrgӓ yӓrdӓm qulı suzdı

Ömӓr – ül Faruk mӓçete 19 Qırım tatarına işeklӓren açtı.