50 metr irekle stil’ yözüdä yaña dönya rekordı

Niderlandlı Ranomi Kromowidjojo 22.93 sekunda belän 50 metr irekle stil’ yözüdä yaña dönya rekordın quydı.