Törkiyädä böcäk muzeyı açıldı

Muzey Ärzurumda urnaşqan