PetZoo yärminkäse açıldı

Änkarada Yortlaşqan xayvan yärminkäse Altınpark Expo-center üzägendä başlandı.