Urmanğa qaçqan sarıq

Avstraliyädä qayçandır urmanğa qaçqan sarıqtan 35 kilo yon çıqtı