Үлeм бeлән янәшә

Мусулдa  тыныч xaлыктaн мeңнәрчә кeшe имин төбәкләргә кaчкaндa кaйбeрләрe яшәгән җирләрeннән китәргә тeләми