İzrail zolımınıň qorbannarı arasında balalar da bar