İlbaşı Xaririne qabul itte

Söyläşü kön tärtibendäge töp mäs'älä - ike il mönӓsӓbӓtlӓre

1560237
İlbaşı Xaririne qabul itte

 

Törkiyӓ ilbaşı Rӓcӓp Tayyip Ӓrdoğan Livanda üzenӓ xökümӓt tözü wazıyfası tapşırılğan Saad Xaririnı qabul itte.

İlbaşı idarӓseneň êlemtӓ bülege xӓbӓr itkӓnçӓ, oçraşu İstanbulda Vahdettin sarayında uzdı.

Oçraşuda sӓyӓsi, iq’tisadi, sӓwdӓ hӓm mӓdӓni tarmaqlarda ike il mönӓsӓbӓtlӓren üsterӓçӓk adımnar söylӓşelde, regional’ mӓs’ӓlӓlӓrdӓ xezmӓttӓşlek mömkinleklӓre bӓyӓlӓnde.

Törkiyӓ ilbaşı tirӓn tarixqa nigezlӓngӓn Törkiyӓ - Livan mönӓsӓbӓtlӓren hӓr tarmaqta üsterü mӓs’ӓlӓsendӓ qatğıy buluların assızıqladı.

Ӓrdoğan Livannıň sӓyӓsi totrıqlılığınıň üz il xalqı belӓn bergӓ töbӓk tınıçlığı öçen dӓ kritik ӓhӓmiyӓtkӓ iyӓ buluına basım yasap , Törkiyӓneň bu ilgӓ yӓrdӓmnӓren dӓwam itterӓçӓgen ӓytte.

Saad Xariri Törkiyӓneň Livanğa yӓrdӓmnӓre hӓm investiśiyӓlӓr öçen ilbaşı Ӓrdoğanğa rӓxmӓtlӓren citkerde.Bäyläneşle xäbärlär