Törkiyä Ӓrmӓnstannıñ Azӓrbaycanda tınıç xalıqqa höcümnärenä reakśiya belderä

Räsmi zatlar höcümne ğayepläde häm Törkiyäneñ Azärbaycannıñ yanında buluına basım yasadı

1510735
Törkiyä Ӓrmӓnstannıñ Azӓrbaycanda tınıç xalıqqa höcümnärenä reakśiya belderä

 Törkiyӓ ilbaşı urınbasarı Fuat Oktay Ӓrmӓnstan armiyӓseneň Azӓrbaycannıň Gӓncӓ qalasına höcümenӓ reakśiya belderep, tvitter akkauntında tübӓndӓgelӓrne yazdı: “Bu xıyanӓt, qurqaqlıq, qanunsızlıq. Suğış cinayӓte êşlӓgӓn terrorçı hӓm basıp aluçı dӓwlӓt Ӓrmӓnstan Gӓncӓdӓ xatın -qızlar, balalar dimiçӓ tınıç xalıqqa höcüm itte hӓm tağın ber tapqır pıçraq yözen  kürsӓtte. Ber genӓ keşelek cinayӓte dӓ cӓzasız qalmas. Azӓrbaycannıň yanında bulaçaqız”.

İlbaşı idarӓse süzçese İbrahim Qalın da höcüm xaqında tvitter akkauntında tübӓndӓgelӓrne citkerde: “Bu üterülӓr hӓm xoquqsızlıq cawapsız qalmayaçaq. Ӓrmӓnstan utnı tuqtatu iğ’lan itelügӓ qaramastan suğış cinayӓte êşlӓde. Törkiyӓ Azӓrbaycannıň yanında”.

Törkiyӓ tışqı êşlӓr ministrı Mӓvlüt Çavuşoğlu Ӓrmӓnstannıň suğış cinayӓte êşlӓw hӓm tınıç xalıqnı üterüne dӓwam itterüen belderep, “ Bu wӓxşilekkӓ tawış-tınsız qalu - ӓlege cinayӓt’lӓrgӓ urtaq bulu,quşılu digӓn süz. Ӓrmӓnstan cinayӓt’lӓre öçen cawap birӓçӓk. Bez hӓrwaqıt Azӓrbaycan belӓn bergӓ”,-dide.

”Ğadӓlӓt hӓm qalqınu” partiyӓse süzçese Ömӓr Çelik Ӓrmӓnstannıň höcümnӓren lӓğ’nӓtlӓwlӓren belderep, “Ӓrmӓnstan hӓm tarafdarları üzlӓren üterü törkeme kebek totalar. Ӓrmӓnstannıň höcümnӓren lӓğ’nӓtlibez. Ul tınıç xalıqnı üterӓ. Üterüçelӓr hӓm alarnıň tarafdarları xoquqnı sanğa suqmıy. Bu höcümnӓr hӓm üterülӓr cӓzasız qalmayaçaq”,dide.

“Cömhüriyt xalıq” partiyӓse ğomum başlığı Kӓmal Kılıçdaroğlu  Ӓrmӓnstan armiyӓseneň tönlӓ Azӓrbaycannıň Gӓncӓ hӓm Miňgeçӓver qalalarına oyıştırğan raketa höcümnӓren kisken rӓweştӓ ğayeplӓp , Azӓrbaycan xalqınıň yanında buluların citkerde.Bäyläneşle xäbärlär