"Rus tele tӓêsirlӓnmäyӓçäk"

Bu turıda Nursoltan Nazarbayev beldergän

823831
"Rus tele tӓêsirlӓnmäyӓçäk"

Qazaqstan dӓwlӓt başlığı Nursoltan Nazarbayev krill ӓlifbasınnan latin ӓlifbasına küçüneň rus telendӓ söylӓşüçe keşelӓrgӓ, rus tele hӓm qalğan tellӓrgӓ tӓêsir itmӓyӓçgen ӓytkӓn.

Nazarbayev ileneň latin ӓlifbasına küçüe belӓn bӓyle oyıştırğan cıyılışta yasağan çığışında latin ӓlifbasına küçüneň bik möhim buluın belderep: “Dönyada bernindi il yaňa ӓlifbasın xalqı belӓn bezneň qadӓr bӓxӓslӓşmӓde. Hӓrkemneň uy-fikerlӓren belü bezneň öçen bik möhim. Yӓşlӓrneň bu barışnı xuplawı qıyulıq birӓ,” – digӓn.

Qazaq ilbaşı tel ölkӓsendӓge reformanıň qalğan tellӓrneň qalqınuına zıyan salmawı hӓm keşe xoquqların bozmawı zarurlığın assızıqlap, tübӓndӓgeçӓ citkergӓn: “Qazaq ӓlifbasınıň latin ӓlifbasına küçüe berniçek tӓ rus elendӓ söylӓşüçe keşelӓrneň, rus tele hӓm qalğan tellӓrneň xaqlarına tӓêsir itmӓs. Rus tele şulay uq qullanılaçaq. Yaňa ӓlifbağa küçü qazaq telen öyrӓnüne ciňellӓşterӓçӓk.”

Krill ӓlifbasınnan latin ӓlifbasına küçӓrgӓ ӓzerlӓnüçe Qazaqstan 2018nçe yıldan başlap mӓktӓplӓrdӓ dӓresleklӓrneň latin ӓlifbasında basıluın maqsat itӓ.Bäyläneşle xäbärlär