Nogayşa 27/2023: TAVEKKÜL İYMANDAN (1)

Bu yuma “TAVEKKÜL İYMANDAN (1) baresinde söz bardıramız! - Bu hafta “Tevekkül İmandandır” konusunda sohbet edeceğiz!

1960702
Nogayşa 27/2023: TAVEKKÜL İYMANDAN (1)

Nogayşa 27/2023: TAVEKKÜL İYMANDAN (1)

İman em nur, em küş bolgan; - İman hem nur, hem kuvvettir;

Üşünley bîr iyman, - Hakiki bir imanı

Eger qazansa insan, - Eğer kazansa insan,

Bîr neşe quvvat tapqan... - Bir nice kuvvet bulmuştur...

 

Tap iymanlı sosı zat, - Tam imanlı o kişi,

Qazanganı quvvatpan, - Kazandığı kuvvetle,

Äş bîr zattan äş qorqpay - Hiç bir şeyden, hiç korkmayarak

Dünyaga meydan oqugan! - Dünyaya meydan okuyabilir!

 

Em basına kelgenlerge,  - Hem başına gelenlere

Sabır etkenge so insandın, - Sabır ettiği için o insanın,

Köñline muñlıq kirmes; - Gönlüne sıkıntı girmez;

Tagı qaygı yuqpagan! - Ve kaygı da bulaşmaz.

 

Könli iyman tolganga - Gönlü imanla dolu olduğu için,

Alemde bolgan zatlar, - Alemde olan şeyler,

Sıkıştırıp so insandı, -  O insanı sıkıştırıp

Yüreğini taraltpagan! - Yüreğini daraltmaz!

 

Bîr iymanlı insandıñ  -  Bir imanlı insanın

Köñli tömenge tüsse: -  Gönlü hüzünlense:

 “Men sonsuz küşli Haqq’a, - “Ben sonsuz güçlü Hakk’a

Tavekkül etkenmen; - Tevekkül etmişim,

Sosı Rabb’ım äş bîr vaqıt, - Ol Rabb’im hiç bir vakit

Meni yalgız taslamas”-  Beni yalnız bırakmaz.”

Dep inanganı üşün, - Diye inandığı için,

Dünya, yaşav tolqınları, - Dünya, hayat dalgaları,

Tavlarday üyken bolsa, - Dağlar gibi büyük olsa,

İmanlı so ademdiñ - İmanlı o adamın

Ayagına em yuqpas! - Ayağına bile dokunmaz.

 

Nege dese ol insan, - Çünkü o insan,

Bîr kemege mingendey, - Bir gemiye yükünü bırakan kişi gibi,

Quday’ga tavekkül eter... - Allah’a tevekkül eder...

Soñı neşe şatlıq tabar. - Sonunda bir nice mutluluga erişir.

Asla şaşanlap qalmas! - Asla şaşkınlık yaşamaz!

 

Barı yükti Quday’dıñ - Bütün yükü Allah’ın

Küşli qolına taslap - Güçli eline bırakıp

Dünyada rahat tabar! - Dünyada rahat bulur!

Qabırda istirahat etip - Kabirde istirahat edip

Sosı fani dünyadan,  - Şu fani dünyadan,

Yennet’ke uşup ozar. - Cennet’e uçup gider.

Közi äş artta qalmas! - Gözi hiç arkada kalmaz!

 

Eger tavekkül etpese,  - Eğer tevekkül etmese,

Dünyadıñ avırlıqları, - Dünyanın ağırlıkları,

So ademge yük bolup, - O kişiye yük olup,

Uşpasına tuvıl, - Uçmasına değil,

Tömenlerdiñ tömenine - Aşağıların aşağısına

Tartuvga sebep bolar. - Çekilmesine sebep olur.

 

Tavekkül degen zat, - Tevekkül denilen şey,

Bîr iske yöneygende, - Bir işe yönelince,

Sebeplerdi em qollap -  Sebepleri de kollayıp

Soñın Quday’ga taslap - İşin sonını Allah’a bırakıp

Teslim bolup beklev bolgan… - Teslim olup beklemektir...

 

Em bela, apat kelse,  -  Hem bela, afet gelse,

Sabır em şükür bolgan… - Sabır ve şükür etmektir.

 

İyman etken bîr ademdiñ - İman eden bir adamın

Barıyagı yer Tevhidbolgan. - Varacağı yer ‘tevhid’dir.

Tevhid degen, är zattı  -  ‘Tevhid’ demek, her şeyi

Allah’tan bilüv bolgan. - Allah’tan bilmektir.

 

So derecege yetken insan, - O dereceye yükselen insan,

Allah’qa teslim bolup  - Allah’a teslim olup

Arttan tavekkülge bargan… - Arkasından tevekküle ulaşır...

Tavekkül etse eger,  - Tevekkül etse eğer,

Bek köp yükten qutulup -  Pek çok yükten kurtulup

Eki dünya şatlıgını, - İki dünya mutluluğunu,

Bek yengil betten tabar… - Pek kolay tarafıyla elde eder...

 

Tavekkül baresinde - Tevekkül hakkında

Bazı yañlış oylar bolgan: - Bazı yanlış düşünceler bulunmaktadır:

Tavekküldiñ tuvrası; - Tevekkülün doğrusu;

Bîr müsliman, sebeplerden, - Bir müslüman, sebeplerden

Keri qalmasa bolgan... - Geri kalmamalı, sebepleri bırakmamalıdır...

Tek, sebeplerden, üşünley  -  Lakin sebeplerden, gerçek

Bîr teysirdi so müslüman, -  Bir etkiyi o müsliman,

Äş bîr zaman ummagan… - Hiç bir zaman beklemez...

 

Sebeblerdiñ teysiri, - Sebeplerin tesiri,

Köringen bette bolgan. - Dış yüzde, görünen taraftadır.

Sebeblerdiñ sebebi, - Sebeplerin sebebi,

Küşi sonsuz Allah bolgan!  -  Gücü sonsuz Allah’tır.

 

Arüv etip oylasaq, - İyice düşünecek olursak,

İstiñ aslı, sebebler em, - İşin aslı, sebepler de,

Sosınlar em yaratılgan… - Onlar da yaratılmıştır...

Em sebepti, em soñını -  Hem sebebi, em neticeyi

Yaratqan Allah bolgan. - Yaratan Allah’tır.

 

Bazı sebepler qolıman - Bazı sebepler eliyle

Bîr zat kelgen bolsa qulga, - Kula bir şey gelmiş olsa,

Aqiyqatta yaratuvşı, - Hakikatte yaratıcı,

Haq’tan basqa bolmagan...  Hak’tan başkası değildir.

 

Misal bolsa bîr togımdı, - Misal olsa bir tohumu,

Ne Kün, ne su tanıgan! - Ne Güneş, ne de su tanır!

Topraq em yansız bolgan… - Toprak da cansızdır...

 

Sosı sebepler tagı  - O sebepler de,

Quday’dıñ yaratqanı  - Allah’tın yarattığı

Bîrer mucize bolgan... - Birer mucizedir...

Quday’ımız Haq Ta’ala, - Rabb’imiz Hak Ta’ala,

Sosınlarman mıñlaşa - O mucize unsurlarla binlerce

Ösimlik em terek yaratıp  - Bitki ve ağaçları yaratıp

Baremizdi toyurgan… - Onlar vasıtasıyla hepimizi besler...

 

Tek, neşe hikmetimen, - Lakin nice hikmetleri sebebiyle,

Sebeplerge yapısuvdı, -  Sebeplere yapışmayı,

Özi bizge emir qılgan... - Kendisi bize emretmiştir...

 

Sebeplerdi Allah’tıñ  - Sebepleri Allah’ın

Qudretine perde bilip, - Kudretine perde bilip

Neticedi yalgızca  - Netice yalnızca

Quday’dan dep sensek; - Allah’tandır, diye inansak;

Yalgız soga minnet etsek, - Yalnız ona minnet etsek,

Tuvra tavekkül bolgan... - Doğru tevekkül olur.

 

Eger süytüp inansaq, -  Eğer böyle inanırsak,

Qaysı is bolsa bolsun, -  Hangi iş olursa olsun,

Allah’ qa dua bolgan... - Allah’a dua olur.

Em ibadet sanılgan... - Hem ibadet sayılır.

 

Savlıqpan qalıñız!  - Sağlıcakla kalınız!

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

e-mail: altinisikyusuf@gmail.com

 

 
 


Bäyläneşle xäbärlär