Nogayşa 13/2022: ZARRELERDİÑ AYTQANI (3)

Bu yuma em “ZARRELERDİÑ AYTQANI (III)” baresinde habarlasamız... (Bu hafta da “zerrelerin dile getirdikleri” konular hakkında sohbet edeceğiz)

1913864
Nogayşa 13/2022: ZARRELERDİÑ AYTQANI (3)

Nogayşa 13/2022: ZARRELERDİÑ AYTQANI (3)

Är zarreden Allah’qa,     (her zerreden Allah’a)

Üş tereze aşılgan.           (üç pencere açılmıştır)

Är bîrevinde Quday’dıñ  (her birinde Allah’ın)

Barlıq em bîrligine,         (varlık ve birliğine)

Ol Azeli Quyaş’ımız       (o ezeli Güneş’imiz)

Haqq’tıñ bîrlik nurına,  (Hakk’ın birlik nurına)

İşaretler salıngan...          (işaretler bırakılmıştır)    

 

Burungu yumalarda,       (önceki haftalarda)

Bîrinşi em ekinşi            (birinci ve ikinci)

Terezelerde, zarrelerdiñ (pencerelerde, zerrelerin)

İnsanlarda, ösimlikte,      (insanlarda, bitkilerde)

Em tereklerde etkenleri  (ve ağaçlarda yaptıkları)

Qullıqlarman Quday’dıñ (işlerle Allah’ın)

Barlığına, bîrliğine         (varlığına, birliğine)

Etkenleri şahitliktiñ        (ettikleri şahitliğin)

Qaytip bolganın aytqan edik. (nasıl olduğunu söylemiştik)

 

Nav üşünşi terezemen   (bu üçüncü pencereyle)

Topraqtaqı zarrelerde    (topraktaki zerrelerde)     

Rabb’ımızdı körsetken   (Rabb’imizi gösteren)

Şaatlarga qarap               (delillere bakıp)

Quday’dıñ barlıgını,      (Allah’ın varlığını)

Em bîrligimen küşini,     (hem birliğiyle gücünü)

Barabarşa köremiz...       (beraberce göreceğiz)

 

Aslı zarreler bolgan      (aslı zerreler olan)

Bîr kesek topraqtı         (bir parça toprağı)  

Bîr ayaqtın işine          (bir çanağın içine)   

Quygan soñ qolumuzga  (kattıktan sonra elimize)     

Nav dünyada bilingen     (şu dünyada bilinen)

Şeşek, meyva, ösimliktiñ (çiçek, meyve, bitkilerin)

Togumları qasında,         (tohumları yanında)

Em şekirdeklerinden       (hem çekirdeklerinden)

Bîrer dene alamız;          (birer tane alıyoruz)

 

Sosınlardı ayaqtıñ        (onları çanağın)  

İşindeki topraqqa         (içindeki toprağa)

Kezekpen atqan bolsaq, (sırayla atacak olsak)

Vaqıtları kelgensayın     (vakitleri geldikçe)             

Är bîreviniñ bîrer bîrer   (her birinin birer birer)

Şıqqanını körermiz.       (çıktığını görürüz)

 

So togımlar em şekirdektiñ   (o tohumlar ve çekirdeklerin) 

Baresiniñ maddesiniñ     (hepsinin maddesinin)

Qarbon, azot, hidrojen   (karbon, azot, hidrojen)

Em oksijen bolganını      (ve oksijen olduğunu)

Alimlerden üyrenemiz.   (bilginlerden öğreniyoruz)

 

So ayaqtaqı topraq,        (o çanaktaki toprak)

Dünyadıñ qayerinden    (dünyanın neresinden)

Kelgen bolursa bolsun,  (gelmiş olursa olsun)

Aynı aldi körermiz.       (aynı durumu görürüz)    

 

Endi nav mucizedi,        (şimdi şu mucize durumu)        

Qayta qayta oylaymız:   (tekrar tekrar düşünüyoruz)

 

Şekirdek em togımlardıñ  (çekirdek ve tohumların)

Maddeleri bîr bolgan...   (maddeleri birdir)

 

Topraqtıñ zarreleri,         (topragın zerreleri)

Onlar em aynı bolgan.    (onların da maddeleri aynıdır)

 

Tek sosınlardan, basqa basqa  (fakat onlardan başka başka)  

Bek yarasıq pidanlardıñ,  (pek güzel fidanların)

Ösimlikpen şeşekeydiñ  (bitkilerle, çiçeklerin)

Äş noqsanları bolmay     (hiç eksikleri olmadan)

Yeşergenin körermiz.     (yeşerdiğini görürüz)

 

Mine nav mucize al        (işte şu mucize hal)

Bizlerdi qayta qayta        (bizleri tekrar tekrar)

Oylavga aketedi:            (düşünmeye götürüyor)

 

Topraqtaqı nav zerrreler, (topraktaki şu zerreler)

Är bîr terek ösimliktiñ     (her bir ağaç ve bitkinin)

Är bîr almen yasavını;    (her bir haliyle yapmasını)

Em sosınlarga tiyisli       (hem onlara layık)

Gevdelerdi yaratuvşı,     (gövdelerini yaratıcı)

Em baresine kerekken     (hem hepsine gereken)

Neler bolsa, är zatını,      (neler varsa, her şeyini)

Tedarikke küşi yetken    (tedariğe gücü yeten)

Bîr Allah’tıñ memurları; (bir Allah’ın memurları)

Em är bîrevi özine,          (hem her biri kendisine

Yengilşe moyın iygen     (kolayca boyun eğen)

Qızmatşıları bolmasa;     (hizmetçileri olmasa)

Yade emrine azir,           (ya da emre hazır)

Askerlerge usamasa,       (askerlere benzemese)

So ayaqtaqı topraqta,      (şu çanaktakı toprakta)

Şeşekey ya terekler,        (çiçekler ve ağaçlar)

Sanınşa manevi              (sayısınca manevi)

Fabrikalar bolganını,       (fabrikalar olduğunu)

Qabıl etüv kerek boladı. (kabul etmek gerekir)

 

Ya de sosı topraqtıñ        (ya da şu toprağın)

Neşe zarresi bolsa,          (ne kadar zerresi varsa)

Sankim Allah’qa usap    (sanki Allah’a benzeyip)

Sosınlardı yasaydı dep    (onları yapıyor diye)

İnanganımız mejbur boladı. (inanmamız mecbur olur)

 

Nege dese bilgenimiz,     (çünkü bildiğimiz)

Neşe ösimlik bolsa,         (nice bitki varsa)

Är bîrevi topraqtıñ          (her biri toprağın)

İşlerinden şıgadı.            (içinden çıkıyor)

Tıstan qaragan bolsaq,    (dışardan bakacak olsak)

Sankim sosınlardı topraq (sanki onları toprak)   

Yasaganday boladı.        (yapıyormuş gibi oluyor)

Essiz, yansız bîr zattan    (akılsız, cansız bir şeyden)

Mucizeler şıgadı!            (mucizeler çıkıyor)

 

Demek sosı zerrelerdiñ    (demek şu zerrelerin)

Cenab-ı Haq’pınan        (Cenab-ı Hak’la)

Bavı kesiliyek bolsa,      (bağı kesilecek olsa)

Topraqtıñ zerreleri,         (toprağın zerreleri)

Sanınşa Qudaylardı,        (sayısınca ilahları)

Qabul etüv kerek boladı...(kabul etmek gerekir)

 

Ene sonday bîr pikir,       (işte böyle bir fikir)

Mıñ qayta imkänsız        (bin kere imkansız)

Bolganı qasında,             (olması yanında)

Äş bîr eske sıymaydı.      (hiç bir akıla sığmaz)

 

Bîr üyken patşadıñ         (bir büyük padişahın)

Tömendeki bîr askeri,    (alt rütbedeki bir askeri)

So padşadıñ atıman        (o padişah namına)

Qullıq etiyek bolsa,        (iş yapacak olsa)

Artında ol patşadıñ        (arkasında o padişahın)

Küşi bolganı sebep,        (gücü olduğu için)

Bîr mamlekettiñ halqını, (bir memleketin halkını) 

Bîr orından basqasına,     (bir yerden başka yere)

Yengilşe avdaradı,         (kolayca aktarabilir)

 

Atta eki denizdi,             (hatta iki denizi)

Bîrbîrine baylaydı.         (birbirine bağlar)

 

Bazı bîr eldiñ şahını,       (bazan da bir ülkenin şahını)

Yesir etip ıslaydı.           (esir edip yakalar)

 

Eger sosı askerler,           (eger o askerler)

Patşaga baylanmasa,       (padişaha bağlanmasa)

Äş küşleri qalmaydı.      (hiç güçleri kalmaz)

 

Nav misallerde bolganday  (bu misallerde olduğu gibi)

Azel em ebeddiñ             (ezel ve ebedin)

Sultanınıñ emrimen        (sultanının emriyle)

Bîr üvez bîr Nemrud’dı    (bir sivrisinek bir Nemrud’u)

Yerge atıp yıgadı.          (yere atıp gebertir)

 

Bîr qumusqa Pıravun’dıñ  (bir karınca Firavun’un)

Sarayını basına               (sarayını başına)

Köşireberip yıgadı.        (göçürüp yıkar)

 

Bîr ıncırdıñ şekirdegi,   (bir incir çekirdeği)

Üyken ıncır teregini,     (büyük incir ağacını)

İyninde tasıydı              (omuzunda taşıyor)

 

Mine sosı misallerdey   (işte şu misaller gibi)

Zerrelerdiñ küşleri         (zerrelerin güçleri)

Bolmaganı alde,            (olmadığı halde)

Küşleriniñ üstinde          (güçlerinin üstünde)

Qullıqlardı etkeni,          (işleri görmeleri)

So islerdiñ özlerinden    (o işlerin kendilerinin)

Bolmaganın körsetedi.   (olmadığını gösterir)

 

Demek barı zerrelerdiñ   (demek bütün zerrelerin)

Esleri bolmasa da           (akılları olmasa da)

Biyik isler etkeni,           (büyük işler görmesi)

Allah’tıñ barlığına,         (Allah’ın varlığına)

Üyken şaat boladı.          (büyük delil oluyor)

 

Tagı sosı zarrelerdiñ       (ve de şu zerrelerin)

İntizamga em uyganları,  (nizama uygun hareket etmeleri de)

Quday’dıñ birligine,       (Allah’ın birliğine)

Bek yarıq şaat boladı.     (çok parlak delil oluyor)

 

Savlıqpan qalınız!          (sağlıcakla kalınız)

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

 
 


Bäyläneşle xäbärlär