Nogayşa 12/2022: ZARRELERDİÑ AYTQANI (2)

Bu yuma em “ZARRELERDİÑ AYTQANI (II)” baresinde söz bardıramız... (bu hafta da “zerrelerin söyledikleri” hakkında sohbet edeceğiz)

1911068
Nogayşa 12/2022: ZARRELERDİÑ AYTQANI (2)

Nogayşa 12/2022: ZARRELERDİÑ AYTQANI (2)

Nasip bolsa bu yuma,              (nasip olsa bu hafta)        

Zarrelerden Allah’qa                (zerre - atomlardan Allah’a)

Aşılgan terezelerden                (açılan pencerelerden)

Ekinşidi aytamız...                   (ikincisini söyleyeceğiz)

 

Bîrinşi terezede                        (birinci pencerede)

Zerrelerdiñ insanda,                 (zerrelerin insanda)

Etken qullıqlarıman                 (yaptığı işlerle)

Allah’tı qaytibine                    (Allah’ı nasıl)

Körsetkenin aytqan edik.         (gösterdiğini ifade etmiştik)

Mine sosı terezede,                  (işte şu pencerede)

Avadaqı zarrelermen,               (havadaki zerrelerle)

Quday’dıñ barlıgına,               (Allah’ın varlıgına)

Em bîrligine şaatlar,                 (hem birliğine, delillerin)

Neler eken aytamız:                 (neler olduğunu söyleyeceğiz)

 

Avadaqı är bîr zarre,                (havadaki her bir zerre)

Är şeşek em meyvaga,             (her çiçek ve meyveyi)

Qonaqlıqqa baralgan.              (ziyaret edebilir)

Är şeşekey em meyvadıñ         (her çiçek ve mevyenin)

İşine kireberip                         (içine girerek)

So yerlerde neşe qullıq,            (o yerlerde nice işler)

Vazipeler etelgan.                    (vazifeler görebilir)

 

Eger sosı zerreler,                    (eger o zerreler)

Är bîr zattı körüp bilgen,          (her bir şeyi gören, bilen)

Tagı qudreti soñsuz                  (ve de kudreti sonsuz)   

Bîr Allah’tıñ qullıqşısı             (bir Allah’ın görevlisi)

Bolmay berip qalsalar,             (olmayıverseler)

Är bîr zarre sarseri,                  (her bir zerre, başı boş)

Bası bızıq bolup qalgan.           (başı bozuk durumuna düşer)

 

Sosı ava zarreleri,                    (şu hava zerreleri)

Haq emrinde bolmasa,             (Hakk’ın emrinde olmasa)

Ya biz süytüp inansaq;             (ya da biz öyle inansak)

Sosı alde ol zarreler,                (o durumda şu zerreler)

Şeşekler em meyvalardıñ,        (çiçekler ve meyvelerin)

Alatlarman cihazların,              (yapı taşlarını, cihazlarını)

Em onlardıñ yasalganın,           (hem onların oluşturulmasını)

Yaşavlarına kerek bolgan         (yaşamaları için gereken)

Qaysı isler bar bolsa;               (hangi işler var ise)

Em yarasıq saniyatını,              (hem süslü, sanatlı)

Em gözel suvretini                   (ve güzel görüntüsünü)

Sankim bîr terzidey                  (sanki bir terzi gibi)

Kiyimlermen keplerini             (giyimlerini, -kabuk- şekillerini)

Tikkeni kerek boladı.               (dikmiş olmaları gerekir)

Ta sosı meyvalar,                     (ta şu mevyeler)

Em barı şeşekeyler,                  (hem bütün çiçekler)

Ol yahşı allerimen                   (o güzel halleriyle)

Közler aldına kelsin.                (gözler önüne gelsin, görünsün)

 

Nav aytılgan manedi,               (şu anlatılan manayı)

Barabarşa oylasaq;                   (beraberce düşünsek)

Sosı hava zerresiniñ                 (bu hava zerresinin)

Ne yanı bar, ne esi bar...           (ne canı var, ne aklı var)

Nav sıpatta bîr zerre,                (şu özellikte bir zerre)  

Munşa şeşek, meyvalardı,        (bunca çiçek ve meyveleri)     

Qayerlerden tanıydı?                (nerelerden tanıyor)

Baresini bilgendey                   (hepsini biliyor gibi)

Munşa isti başaradı...               (bunca işi başarıyor)

 

Misal bolsa avadıñ                   (misal olsa havanın)

Bîr zerresi kirazga                    (bir zerresi kiraz agacına)

Kirgen bolsa, kirazdıñ             (girmiş olsa, kirazın)

Är bîr isin bilgendey,               (her bir işini biliyor gibi)

Kirazdıñ yapragında,                (kiraz ağacının yapragında)

Tallarında, qabıgında,              (dallarında, kabugunda)

Em şeşekey aşqan vaqıt,           (hem çiçek aştığı vakit)

Şeşeklerdiñ är bîrevinde          (çiçeklerin her birinde)

Bilip, tanıp is köredi!..             (onları bilerek, tanıyarak iş görüyor)

 

Qaysı ösimlik bolsa,                 (başka hangi bitki olsa)

Sosınlarda tagı                         (onlarda dahi)

Aynı aller köriledi.                  (aynı haller görülüyor)

 

Sosı ava zerresiniñ                   (o hava zerresinin)

Nav mucize alini,                     (şu mucize halini)

Är baharda, qayta qayta            (her baharda tekrar tekrar)

Är bîrevimiz köremiz...           (her birimiz görüyoruz)

Yanı bolmay, aqlı bolmay,       (canı ve aklı olmadan)

Bîr ava zerresiniñ,                    (bir hava zerresinin)

Süytüp barı ölenlerge,              (öylece bütün otlara)

Tereklerge, şeşeklerge              (ağaçlara, çiçeklere)

Kirip isler etkeni,                     (girerek işler yapmış olması)

Bîr mucize bolmasa                 (bir mucize değilse)

Ne dep aytılsa boladı?             (başka ne söylenebilir)

 

Avadaqı zarrediñ                     (havadaki zerrenin)  

Barı qullıgı bizge,                    (bütün işleri bize)

Etken isi sanınca,                    (yaptığı işler sayısınca)

Allah bar dep baqıradı!            (Allah var diye haykırıyor)

 

Rabb’ımızdıñ qudretini,          (Rabb’imizin kudretini)

İlim em qasiyetiniñ                  (ilim ve sıfatlarının)

Bîr köbini körsetedi.                (bir çoğunu gösteriyor)

 

Meyvalarda, şeşekeyde            (meyvelerde, çiçeklerde)

Qullıq etken zerreler,               (iş gören zerreler)

Yalgız avadan tuvıl,                (yalnız havadan değil)

Em topraqtan, em suvdan,        (hem topraktan, hem sudan)

Tagı künden keledi.                 (hem güneş ışığından geliyor)

 

Süyerlerden kelgenler,             (oralardan gelenler)

Avadan kelgenlermen               (havadan gelenler gibi)

Aynı isti etedi.                         (aşnı işleri yapıyorlar)

 

Misal bolsa bîr zerre,                (misal olsa bir zerre)

Suvman terekke barsa,             (su aracılığıyla ağaca gelse)

Sosı zarre ol terektiñ,               (şu zerre o ağacın)

Yapragına, talına,                     (yaprağına dalına)

Şeşekey em meyvasına,            (çiçek ve meyvesine)

Kirip isler köredi.                    (girip işler görüyor)

 

Qayta qayta oylasaq,                (tekrar tekrar düşünücek olursak)

Nav suvdıñ zerresi em,             (şu suyun zerresi de)

Almalardı qaydan bilsin?         (elmaları nereden bilebilir)

Qayerlerden tanısın?                (nerelerden tanır)

 

Dünyadıñ är yerinde,                (dünyanın her yerinde)

Qaysı ösimlik bolsa,                (hangi bitki olsa)

Ölen, şeşekey bolsa,                 (ot, çiçek olsa)

Sosı isler, baresinde,                 (şu işler hepsinde)

Eksik bolmay köriledi.            (noksansız görülüyor)

 

Topraq zarreleri tagı,                (toprak zerreleri de)

Aynı isti etedi.                         (aynı işleri yapıyor)

Demek kün, topraq, suvman;    (sonuç olarak güneş, toprak, su ile )

Em avaman meyvalarga,          (ayrıca havayla meyvelere)

Ösimlikke kirgen zerre,            (bitkilere giren zerre)

Är bîrevi Allah’tıñ                   (her biri Allah’ın)

Barlıgına, küşine,                     (varlıgına, kudretine)

Em barı sıpatınıñ                      (hem bütün sıfatlarının)

Sonsuz ongın bolganına,           (sonsuz kamil olduğuna)

Är bîrevi ayrı ayrı,                   (her biri ayrı ayrı)

Tagı barabar bolup                   (hem de beraberce)

Şahitlik etedi...                        (şahitlik ediyor)

 

Bizim tagı, Quday’ga              (bizlerin de Allah’a)

Etilgen şahitlikti,                      (edilen şahitliği)

Köreberip sosınlarga               (körerek onlara)

Qosulganımız tagı,                   (katılmamız dahi)

Em qullıq, em tagat,                 (hem kulluk, hem itaat)

Em ibadet boladı.                    (hem ibadet oluyor)

 

Savlıqpan qalıñız...                  (sağlıcakla kalın)

 

Dr. Yusuf  ALTINIŞIK

 
 


Bäyläneşle xäbärlär