Nogayşa 08/2022: MARAZ BİZGE RAHMET BOLGAN (9)

Bu yuma “MARAZ BİZGE RAHMET BOLGAN” baresinde habarlasamız...

1898734
Nogayşa 08/2022: MARAZ BİZGE RAHMET BOLGAN (9)

Nogayşa 08/2022: MARAZ BİZGE RAHMET BOLGAN (9)

Nav barede taga avvel,     

Bîr alimdiñ aytqanı

Manelerden, kesek kesek 

Sizlerge aytqan edik.

Allah bizge nasip berse,  

Basqalardı em aytamız: 

 

Onüşünşi Dari:   

Ey marazdan şikäyet  

Etken beşare (çaresiz) adem!

Maraz bazılarga savlay (bütünüyle)     

Köp qıymatlı qazna (hazine) bolgan.

Em Allah’tıñ, baalı (pahalı,kıymetli)       

Bîr ediyası (hediyesi) bolgan.

Her bîr avrıgan (hasta) insan,   

Öziniñ marazına (hastalığına) 

Nav manelermen qarasa (baksa)

Maraz soga nimet bolgan...

 

So marazdıñ bîr paydası,   

Künalerden qaşpaga

Köp üyken pırsat (fırsat) bolgan. 

   

Bîr basqa mane em,   

Ajelimiz (ecelimiz) qay (ne) zaman    

Keliyek bilmeymiz (bilmiyoruz);

Köp hikmetlerpen Rabb’imiz,      

Vaqtını yasırın (gizli) tutqan (tutmuş).

 

Ene sosı ajeldiñ    

Bizdi bîr kün tabıyagı (bulacağı)  

Qaşılmas aqıyqat (hakikat,gerçek) bolgan;

Nav sebebten so ajel,  

İnsandı yaman alde  

Eger ıslayaq (yakalayacak) bolsa, 

Abadi (ebedi) yaşavına,   

Qaytip (nasıl) zarar beriyegi,    

Barege (herkese) malim (malum) bolgan...

 

Nav aqıyqat sebebimen  

Marazlardıñ ajeldi,     

Eslerimizge (aklımıza) akelip (getirip)

Gapletti dagıtqanı,      

Bizge üyken (büyük) qayır (hayır) bolgan...

 

Qabrimizdi oylatıp,  

Ölümdi atirletip,  

Ahiretke azirlegen...

 

Bazı yırma (yirmi) sanede 

Qazanılmas martebedi, 

Mine sosı oylarman (düşünce, tefekkür),

Yırma künde qazandırgan...

 

Nav manelerdi aytqan   

Üyken alim bizlerge, 

So manelerdi aşıyaq   

Bîr hatiresin (anısını) em aytqan:

 

“Atta menim doslarımdan        

Eki yas (genç) adem bar edi.

Quday’ımız rahmet etsin,        

Yuvıqlarım (yakınlarımdan) bolgan edi.

 

Sosı yas ademler, 

Okur yazar tuvıl (değil) edi (idi),    

Tek (fakat) alleri (halleri) bek tuvra (doğru,dürüst),   

Yürekleri aşıq edi. 

 

Könilleri köp salpı (alçakgönüllü),       

Tabiyatları (ahlakları) yaqşı (güzel) edi.  

Din, Qur’an, iymanga  

Bek köp qızmat etip 

Manevi martebeleri,  

Yogarlarga (yukarı, yüksek) ozgan (çıkmış, gitmiş) edi...

 

Mine sosı eki yastıñ 

Yogar (yukarda) biyik (yüksek) allerini, 

Hayret etip oylar edim.

Nav iygi alleriniñ       

Hikmetini bilmes edim.

 

Bizdi taslap (bırakıp, vefat edip) Allah’tıñ   

Rahmetine ozgan soñ, 

Allerini üyrendim (öğrendim):         

 

Nege dese (çünkü) är bîreviniñ (her birinin)  

Bek üyken (büyük), em avırşa (ağırca)    

Marazları bar eken (varmış).

 

Demek sosı (o) eki (iki) yasqa,    

Marazları manevî,     

Selametli yol aşqan...

Basqa emsal dostlarına,     

Äş (hiç) usatpay (benzetmeden) yaşatqan.

 

Nav sebepten so yaslar,

Tömenlerge (aşağılara) tüspey (inmeden), 

Yaqşı allermen yaşap     

İygilikte qalganlar...  

 

Avrıvları onlardı,    

Künalerden (günahlardan)  qorşalagan (korumuş).  

Yañlış yolga tüsürmey    

Qollarından ıslagan (tutmuş)!

 

Marazdan deris (ders) alıp       

Tuvra yolda qalganlar... 

Taqvalı alde qalıp   

Köp qıymatlı, em bek köp 

Qızmatlardı etkenler...

 

Ölümdiñ elbet bîr kün  

Baslarına keliyegini,   

Em yaşavdı kesiyegini,  

Oylamas doslarına, 

Parızlardı (farzları) qılmagan  

So yaslarga usamay (benzemeden),  

Ahiretlerine paydalı      

İsler etip özlerini,   

Azaplardan qutarganlar...

 

İnşallah eki yıllıq  

Marazlardıñ qıyınlıgı,     

Milyonlagan (milyonlarca) sanelik

Abedi tetimlikke (mutluluga),     

Avdarılıp avısqan (dönüşmüş)...

 

Mine sosı eki yasqa, 

Arüv (iyi) bolsunlar dep    

Duvalar etkenim, 

Dünya betten (tarafından) qaransa,        

Bedduvaday bolgan...

 

Nege dese belki de   

Arüv bolgay ediler,  

Könülleri dünyaga  

Baylanıp qalıyaq edi!  

Yaslıqları sebebimen 

Qayta künalerge tüsüp

Yoldan şıgıyaq (çıkacak) ediler...

 

İnşallah nav duvalarım, 

Ahirettiñ savlıgına,    

Avısıp (değişip) qabıl bolgan...

 

Mine sosı eki yas,

Menim sengen (inandığım) kebimmen (şekliyle), 

On sanelik tagatpan (ibadet,kulluk,itaat)

Qazanılıyaq savapdı,   

Marazlı allerimen    

Yalgız bîr eki sanede

Qazanganlar, tapqanlar (elde etmişler)...

 

Künalerge bılganmay (bulaşmadan)     

Temiz bolup qalganlar...

Ahiretlerin qutarganlar...  

 

Eger sosı eki yas, 

Basqa yaslarga usap  

Savlıq em yaslıqqa

Qıvanıp em tayanıp 

Gafletpen künalerge  

Tüsüp ketkey ediler,

Ölüm de sosınlardı, 

Tap batqaqqa (bataklığa) batqanda,  

Yaman alde tapqay (bulsa) edi,

Aslı nurlar qaznası (hazinesi),  

Em savleler (nurlar) yurtı    

Qabirlerini onlar,

Aqrep, yılan uyası (yuvası)     

Etip salıyak (bırakacak) ediler...

 

Madem marazlardıñ sosınday     

Bîr köp paydası bolgan,

Ol zaman marazdan  

Şikayet etiyek yerde, 

Tavekkül em sabırman,

Atta belki şükürmen   

İlahi rahmetke, 

Tayanuv kerek bolgan...

 

Savlıqpan qalıñız!

Dr. Yusuf  ALTINIŞIKBäyläneşle xäbärlär