Nogayşa 07/2022: MUHAMMED PAYGAMBAR (as) (III)

Bu yuma em PAYGAMBAR MUHAMMED(as) (III) baresinde söz bardıramız...

1895591
Nogayşa 07/2022: MUHAMMED PAYGAMBAR (as) (III)

Nogayşa 07/2022: MUHAMMED PAYGAMBAR (as) (III)

Ötken yuma Paygambar’dıñ  

Haq bolganı baresinde,

Köp üyken alimlerdiñ 

Aytqanı manelerden

Bîr kesek aytqan edik.

 

Quday bizge nasip berse,  

İnşallah bu yuma em,

Yüzlegen (yüzlerce) manelerden, 

Bîr kesek em aytamız (söyleyeceğiz)...

 

Ene(işte) sosı (o) manelerden (manalardan)   

Bîr aqıyqat nav (şu) bolgan:

 

Bîr ümmî (okur yazar olmayan) Paygambar’dıñ 

Sözleri em allerinden (hallerinden),

Em etken islerinden, 

Allah bizge din qılgan...

 

Nege dese Allah özi:  

Paygambar’dıñ aytqanları,

Barı menim sözüm bolgan... 

Ol özözinden qonuşpagan!

Dep bizge buyurgan...

 

Paygambar ne bildirse,

Barı Allah’tan bolgan...

 

Paygambar Muhammed’ben 

-Aleyhissalatü vesselam-

Bizge kelgen ullı din

Aqılga yollar aşıp  

Yüreklerdi tınışlagan (huzur vermiş)...

 

Sonı kîm qabıl qılsa,

Aytqanlarını tutsa, 

Üyken qasiyet (haysiyet şeref) tapqan (bulur) ...

 

Qaysı (hangi) adem (kişi) yürekten,  

Alal (samimi) almen qabıl qılsa, 

Em maddî, em manevî

Tömenlikten (aşağılıktan) qurtulgan...

 

Özini tap (tam) tarbiyalap, 

Ketken yolın tuvraltqan (doğrultmuş).

Yoldan taygan (çıkmış) bolsa eger,

Şaşırmay yolın tabıp (bulup)

Tuvra yolga qosulgan (girmiş)... 

 

Bîr yaqtan em qarasaq (baksak),  

Muhammed’ke kelgen din,

- Salat selam bolsun oga -  

Ontört ömür (asır) boyunşa,

Neşe üyken (büyük) davletke, 

Adaletli qanun bolgan...

 

Munşa qanun, munşa töre, 

İnsan esi (aklı, düşüncesi) bolmagan!

 

Munşa ullı (yüce) biyik (yüksek) oy (düşünce),  

Adem isi, pikri bolmay

Anşa Allah’tan bolgan...

 

Nav aqiqatpan qaransa, 

Muhammed Paygambar,

-Aleyhissalatü vesselam- 

Aziz bîr qulNebi (peygamber) bolgan!

Haq’tan bizge elşi bolgan...

 

Allah’ımız öziminen  

Bizge dindi bagışlagan...

 

So barede taga basqa,  

Neşe şaat (delil,kanıt) aytılgan...

Misal bolsa basqa şaat:  

Kemekeydey (sigara gibi) adetti, 

Köterüvge (kaldırmaya) insanlardıñ  

Neşe qullıqları (çabaları) bolgan.

So yamanlıqtan qurtaruvga,  

Bîr köp adem uğraşqan,

Tek (ancak) köterilmey qalgan...    

 

Qarasaq so Rasül’ge, 

Köp inatçı qavimden,

Neşe yaman adetlerdi,   

Suvurıp tartıp (çekip) algan (almış)!

Tamarlarga yerleşken,

So adetlerdi köterip

Yaqşılarman (iyileriyle) avustırgan (değiştirmiş)...

 

Bîr basına nav islerdi,

Bîr adem etken bolsa,

Yüzler, miñler insanlardıñ 

Etalmagan islerini,

Bîr basına başarsa,

Anşa Paygambar bolgan...  

 

Bîr üyken basqa şaat (delil); 

Ol PaygambarQuran’man,

Tarixlerde aytılgan, 

Ötip ketken (geçip giden) zamanda,

Bolgan neşe qabarlardı (haberleri),  

Özi közben (göz ile) körgendey (görmüş gibi)

Äş eksik taslamay (bırakmadan) 

Är yaqlarını (her taraflarını) aytqan (söylemiş)!

 

Ötken vaqıtlardaqı 

İnsanlardıñ yaşavından, 

Tuvra qabarlar bergen...

 

Nav aytılgan sözlerdiñ  

Üstünde bîraz taga

Oylap tursaq (düşünsek) yahşı bolgan (güzel olur)...

 

Nege dese (çünkü) bilgenimiz, 

Eski zamanda ötken  

Ömirlerdiñ (asırların) artında (arkasında)

Yasırın (gizli saklı) qalganlardı, 

Mıtılgan (unutulan) qabarlardı, 

Hiqayasın aytuv üşün,

Ya kitaplardan oqınsa,

Ya körgeni kerek bolgan.

 

Ümmi bolgan Muhammed (as),

Em oqumay, em körmey, (okumadan hem görmeden)

So qabarlardı aytqanı,

Öz esinden (kendi aklıyla) bolmaga,

Äş imkän tabılmagan!

 

Bolsa bolsa är bolgandı,

Är bir zattı körgen Allah,

Paygambar’ga bildirgenge,

Paygambar süytüp (öyle) aytqan (söylemiş)...

 

Nav al (hal, durum) aynı zamanda,  

Paygambar Muhammed’diñ

-Aleyhissalatü vesselam- 

Ullı mucizesi bolgan...

 

Basqa bîr şaat em, 

Paygambarımız Muhammed,

-Aleyhissalatü vesselam-  

Tevrat, Zebur, İncil degen 

Hazret-i Musa, Davut,

Em İsa Paygambar’ga 

Yiberilgen (gönderilen) kitaplardıñ,

Äş bîrevini oqumagan...

 

Tek (lakin) ol kitaplar bîr barede, 

Aynı zattı (şeyi) aytqan bolsa,

Paygambarımız Muhammed

-Aleyhissalatü vesselam-

Kur’an’daqı ayetlermen, 

Aytılgandı (söylenenleri) tuvralagan (doğrulamış)...

 

Aytqanları ayrı bolsa,

Eñ tuvrasını aytqan!

 

Bîr adem so kitaplardı, 

Em oqumay em körmey 

İşlerinde aytılgandı,

Tazelese (ayıklasa), ayırsa,  

Anşa (ancak) Paygambar bolgan.

 

Paygambar’dıñ aytqanları, 

So kitaplardı yibergen

Haq’tıñ sözleri bolgan.

 

Paygambar Muhammed tagı,  

-Aleyhissalatü vesselam-

En soñ Paygambar bolgan...

 

Savlıqpan qalıñız...

Dr. Yusuf  ALTINIŞIK

 

 
 


Bäyläneşle xäbärlär